GYN

Nemoci

Nádory


Jako nádor se označuje onemocnění, při kterém vznikl v těle nežádoucí útvar. Velikost nádoru může být velice různá - od několika buněk až po několikakilogramové nádory vyplňující celou dutinu břišní. Rozhodující je však chování nádoru. Podle toho rozlišujeme nádory nezhoubné (benigní), u kterých jsou zachovány kontrolní mechanismy růstu buněk, ale mohou pacientku ohrozit jiným způsobem. Druhou skupinou jsou nádory zhoubné (maligní), laicky označované jako rakovina a lékaři většinou jako karcinomy.

Nezhoubné nádory
Mohou vznikat z různých tkání ženských pohlavních orgánů. Rostou většinou pomalu (roky). Mohou tlačit na okolní orgány, ale nedochází k prorůstání a tvorbě metastáz. Nádory vaječníků a nádory, které rostou na stopce, se mohou otočit a při zaškrcení cévního zásobení dojde k odúmrtí (nekróze) jejich tkáně, provázené bolestmi a  zánětem. Nádory pod sliznicí děložní způsobují nepravidelnosti krvácení. Nejčastější nezhoubné nádory ženských pohlavních orgánů jsou myomy ze svalových buněk dělohy a cysty vaječníků, které se ale řadí k tzv. nepravým nádorům. 


Zhoubné nádory
Zhoubný nádor vzniká třeba jen z jediné buňky, která se zvrhla, vymkla se všem kontrolním mechanismům a rychle se dělí. Zvětšuje se velikost nádoru, který ničí své okolí, prorůstá do okolních orgánů a při uvolnění buněk např. do krevních či mízních cév může dojít k vytvoření vzdálených ložisek nádoru, které se označují jako metastázy. Ty mohou vyrůstat na okolních orgánech, v mízních uzlinách nebo i v orgánech vzdálených. Chovají se většinou stejně agresivně jako prvotní ložisko, z kterého vznikly. Nejčastějším zhoubným novotvarem ženských pohlavních orgánů je rakovina děložní sliznice (karcinom endometria), na druhém místě je rakovina děložního čípku (karcinom cervixu).
 
Nutno říci, že chování nádorů je mnohem složitější, mezi nezhoubnými a zhoubnými nádory neexistuje ostrá hranice a některé nádory se označují jako potencionálně zhoubné (border-line tumory), nebo jako tzv. předrakovinová stadia (prekancerózy). Rychlost, jakou onemocnění postupuje je také velice různá. Někdy zůstává zhoubný nádor po relativně dlouhou dobu v nízkém stadiu rozvoje. Jindy je jeho chování velice agresivní již od počátku vzniku.
Nádory vznikají z různých tkání (tuk, sval, vazivo, žláza, ...) a podle toho se také nazývají. Mohou vznikat v různých orgánech. 
Některé typy nádorů se mohou vyskytnout během celého života ženy. Jiné se objevují spíše u mladších nebo naopak starších věkových kategorií.
Jako nepravé nádory se označují útvary, které svým vzhledem nádory připomínají, ale vznikly jiným způsobem než růstem buněk - většinou nahromaděním výměšku (sekretu), který produkují žlázy a je znemožněn jeho odtok. Vznikají tak tzv. retenční cysty.

Příčiny vzniku zhoubných nádorů 
Protože je vznik nádorů stále předmětem zkoumání a příčiny začátku zhoubného bujení jsou u jednotlivých typů nádorů různé nebo i neznámé, mluvíme spíše o rizikových faktorech vzniku určitých nádorů.


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist