GYN

Operace


Gynekologie patří mezi operační, chirurgické obory. Gynekolická operativa je velice pestrá, počínaje krátkými, několikaminutovými zákroky a konče rozsáhlými   několikahodinovými operacemi, na kterých mnohdy spolupracuje gynekolog s cévním chirurgem či urologem. K operovanému místu - vnitřním pohlavním orgánům - přistupujeme laparoskopicky nebo klasickou, tzv. otevřenou cestou, a to buď přes stěnu břišní nebo pochvou. Některé operace nám mají pouze podat informace o zkoumaném orgánu (tzv. diagnostické operace), jiné mají léčebný účel (např. vyjmutí cysty nebo plastické úpravy při inkontinenci), při jiných vyjímáme celý orgán postižený nemocí.

Rozdělení operací dle jejich příčiny

 • operace diagnostické - cílem je vyšetření orgánů
 • operace korekční - cílem je úprava stávajícího abnormálního stavu k normálu - např. plastické úpravy při močové inkontinenci, plastiky při vrozených vývojových vadách
 • operace léčebné (terapeutické) - operace pro nádor, zánět či jiný chorobný proces 

Rozdělení operací podle přístupu k operovanému orgánu

 • operace břišní (= abdominální) - provádí se otevření dutiny břišní řezem, tzv. laparotomie. Volí se buď tzv. dolní střední laparotomie, kdy je řez veden od pupku ke sponě stydké, nebo tzv. Pfannenstielův řez, příčný řez v podbřišku na hranici pubického ochlupení. Dutina břišní se otevírá po jednotlivých vrstvách, tj. kůže - podkoží - fascie (= povázka) svalová - břišní svalstvo - peritoneum (= pobřišnice). Zvláštní gynekologické operace (např. v gynekologické onkologii, tj. operace pro zhoubný nádor) vyžadují zvláštní, rozšířené řezy.

 • operace pochvou (= vaginální) - patří sem celá řada jednodušších, kratších zákroků na děložním čípku, v dutině děložní nebo na pochvě samotné, ale i složitější operace, kdy pochvou otevíráme dolní pól dutiny břišní a získáváme tak přístup k vnitřním pohlavním orgánům - děloze a vaječníkům s vejcovody.

 • operace laparoskopické - název laparoskopie lze přeložit jako "pohled do dutiny břišní". Tento pohled je umožněn nafouknutím dutiny břišní plynem (CO2), aby se oddálila stěna břišní od orgánů a zavedením optiky do takto zvětšeného prostoru. Optika se zavádí většinou v místě pupeční jizvy, v případě nutnosti manipulovat s útrobami, či je operovat, se zavádí nástroje z malých pomocných vpichů do stěny břišní. Dutina břišní není tedy zraku zpřístupněna přímo, ale nepřímo prostřednictvím kamery.

 • operace na zevních rodidlech
 • operace, kde se volí přístup kombinovaný - např. některé operace pro močovou inkontinenci (= neschopnost zcela udržet moč) - kombinace břišního a poševního přístupu, LAVH - kombinace laparoskopie s přístupem pochvou    

Přehled nejčastějších operací prováděných pochvou

Menší diagnostické a léčebné výkony

 • biopsie = exsice = odběr vzorků tkáně
 • konisace děložního hrdla
 • kyretáž dutiny děložní
 • hysteroskopie - jak dignostická (pouze vyšetření) tak i operační (k zákrokům uvnitř dutiny děložní)
 • revize dutiny děložní
 • umělé ukončení těhotenství
 • plastiky děložního čípku
 • operace nepravidelností panenské blány
 • operace vrozených vývojových vad pochvy
 • operace pro poranění

Vaginální operace

 • vaginální hysterektomie - odstranění dělohy pochvou - častá operace u žen ve vyšším věku, kdy se provádí pro sestup nebo úplné vyhřeznutí dělohy
 • plastické úpravy poševních stěn - se často se provádí při vaginální hysterektomii

Nejčastější břišní operace

 • operace na vaječníku/vaječnících - vyoperování části (resekce) nebo celého vaječníku (ovarektomie), popř. vyjmutí pouze vaječníkové cysty (enukleace)
 • operace na vejcovodu/vejcovodech - přerušení jejich průchodnosti - sterilisace, vyjmutí vejcovodů (salpingektomie), operace pro mimoděložní těhotenství
 • operace děložních přívěsků vaječníků i vejcovodů - vyjmutí = adnexektomie
 • operace na děloze - vyjmutí děložních myomů (enukleace), vyoperování celé dělohy (hysterektomie) je nejčastěji prováděná operace
 • operace pro vrozené vývojové vady
 • operace na více orgánech najednou

Laproskopické operace

 • diagnostická laparoskopie - k vyšetření stavu orgánů uvnitř břišní dutiny
 • operace na vejcovodu/vejcovodech - přerušení jejich průchodnosti (sterilizace), vyjmutí vejcovodů (salpingektomie), operace pro mimoděložní těhotenství
 • operace děložních přívěsků vaječníků i vejcovodů - vyjmutí = adnexektomie
 • operace na děloze - vyjmutí děložních myomů (enukleace), vyoperování celé dělohy (hysterektomie)

Kombinace laparokopické a vaginální operace

 • laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist