GYN

Nemoci \ Nádory

Rakovina vaječníků

Rakovina vaječníků - karcinom vaječníků - carcinoma ovarii

Nejčastěji se vyskytuje mezi 50. a 60.rokem věku, ale může se vyskytovat i u mladých žen. Jde o onemocnění zákeřné v tom, že na sebe neupozorní v časných stadiích. Zhoubné bujení vzniká z tkání, které tvoří vaječník nebo ze zbytků zárodečných tkání. Jedná se různorodou skupinu nádorů, s různými vlastnostmi i chováním. Nádory vaječníků svým chováním často leží na hranici mezi zhoubnými a nezhoubnými.

Rizikové faktory

 • výskyt zhoubného nádoru vaječníků u pokrevních příbuzných

Prevence

 • neexistuje účinná prevence
 • pravidelné kontroly u gynekologa s ultrazvukovým vyšetřením vaginální sondou zvýší možnost záchytu onemocnění v časném stádiu

 • uvádí se, že užívání hormonální antikoncepce má protektivní vliv

Příznaky

 • vzhledem k uložení vaječníků v dutině břišní nepůsobí růst nádoru v počátečních stádiích žádné potíže

 • nejčastější obtíže jsou: nechutenství, bolesti břicha, váhový úbytek, zvětšování objemu břicha

Diagnóza

 • gynekologické palpační vyšetření odhalí nádor až při určité velikosti (závisí na břišní stěně) při obezitě nelze vaječníky bez pomoci dalších vyšetřovacích metod spolehlivě vyšetřit

 • ultrazvukové vyšetření zvláště pomocí vaginální sondy odhalí abnormální útvar na vaječníku, který má různý charakter i velikost. Nádory mohou být cystické (obsahují dutinky vyplněné hlenem nebo tekutinou) , solidní (tvořené hutnější tkání) nebo obsahují obě složky. Velikost je různá od cca 5 cm až po nádory vyplňující celou dutinu břišní. Z velikosti nádoru však nelze odhalit zda se jedná o nádor zhoubný či nezhoubný. Ultrazvukem se hodnotí také cévy v útvaru a volná tekutina v dutině břišní.

 • počítačovou tomografií je možné vyšetřit nádor a jeho vztah k okolním orgánům

 • z krve se vyšetřují tzv. tumor markery ( pro nádory vaječníků je specifickou látkou  CA 125 jejíž vysoké hladiny většinou znamenají zhoubný nádor ). 

 • při nálezu tekutiny v dutině břišní se tzv. punkcí získá vzorek, který se vyšetřuje mikroskopicky na přítomnost nádorových buněk

Dále je třeba vyšetřit zda-li nádor neprorůstá do okolních orgánů nebo nejsou-li již vytvořené vzdálené metastázy: vyšetřuje se močový měchýř - cystoskopií a popřípadě i konečník a střevo - rektoskopií a kolonoskopií, močovody - vylučovací urografií, játra ultrazvukem.
Dle výsledků výše uvedených vyšetření je možné před operací nádor označit jako pravděpodobně nezhoubný nebo pravděpodobně zhoubný dle toho se volí i operační přístup, Diagnóza se stanoví až během operace histologickým vyšetřením zmraženého preparátu a definitivně po operaci důkladným vyšetřením celého nádoru patologem. 

Stádia rakoviny vaječníků:

I - nádor je omezen na vaječník
II - nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky a šíří se do pánve
III - nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky, šíří se mimo malou pánev, na pobřišnici nebo na povrch jater, do tenkého střeva nebo do tříselných a retroperitoneálních uzlin 
IV - jsou vytvořené vzdálené metastázy 

Léčba:

Provádí se operace - revize dutiny břišní. Přístup do břišní dutiny se volí dle předpokládaného rozsahu onemocnění a stavu pacientky buď klasicky (otevřenou cestou) nebo laparoskopicky. Při revizi se hodnotí rozsah onemocnění. Provádí se histologické vyšetření již během operace a dle nálezu se odstraní nádor, vaječníky, vejcovody, děloha, velká předstěra, uzliny pánevní a podél aorty, červovitý přívěsek (appendix). Pakliže je nádor rozsáhlý snahou je odstranit co možná největší část nádorových mas. Někdy se ještě před operací podávají cytostatika ve snaze nádor zmenšit a ohraničit.
Po operaci následuje chemoterapie při které se v jednotlivých léčebných kůrách podávají cytostatika v nitrožilních infůzích s cílem zničit zbylé nádorové buňky v těle. 

 

Prognóza:

Rozhodující pro prognózu je rozsah onemocnění (staging), velikost nádorové hmoty zbývající po operaci, stupeň zhoubnosti nádorových buněk (grading), citlivost nádorových buněk na léčbu cytostatiky, věk a celkový zdravotní stav pacienta.


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist