GYN

Operace

InterupceDefinice:

- jedná se o operační výkon k ukončení nechtěného těhotenství
- nutná písemná žádost ženy, kterou pacientka podepíše u svého gynekologa (do 16 let věku nutný písemný souhlas zákonných zástupců
- je možno jej provést do ukončeného 12. týdne těhotenství
- synonyma: interupce, umělé ukončení těhotenství do 12. týdne - UUT, umělé přerušení těhotenství  UPT, "potrat"

Provedení: 
V celkové anestézii se po desinfekci zevních rodidel a pochvy zachytí děložní čípek speciálním nástrojem a provede se rozšíření kanálu děložního hrdla (dilatace) kovovými tyčinkami, které se nazývají dilatátory. Dilatace se provádí podle stáří těhotenství (čím větší gravidita tím větší dilatace).  Plodové vejce se z dutiny děložní odsaje podtlakovou savkou (vakuumaspirace, vakuuumkyretáž, vakuumexhausce). Po odsátí plodového vejce se někdy provádí tzv. revize dutiny děložní kyretou, při které se odstraní možné zbytky. Takto se provádí zákrok do asi 10. týdne těhotenství.

V 11. a 12. týdnu těhotenství je plodové vejce objemné a nelze jej odsátím odstranit. Při zákroku je nutné provést značnou dilataci děložního hrdla a těhotenství ukončit pomocí potratových kleští a kyrety. Je zřejmé, že tento výkon je pro pacientku a organismus více zatěžující a přináší více rizik. Proto je nutné ukončit nechtěné těhotenství nejlépe již do 8. týdne.  

Výkon se většinou provádí ambulantně v rámci jednodenní hospitalizace. Pokud je pacientka hospitalizována jedná se o 2 - 3 dny. Pokud se po propuštění objeví krvácení silou menses a větší, bolesti v podbřišku, teploty, zimnice, třesavky či jiné obtíže, pacientka ihned vyhledá lékaře (obvodního gynekologa, v akutním stavu pohotovost). 
 
Komplikace:
- komplikace spojené s anestézií 
- komplikace při výkonu: krvácení, poranění dělohy (může vést až k nutnému odstranění dělohy) 
- komplikace po výkonu: krvácení, infekce, neúspěch zákroku a přetrvávání těhotenství 

Následky:
Výkon či jeho komplikace mohou vést k následným psychickým poruchám, neschopnosti otěhotnět či těhotenství donosit. Některé komplikace mohou vyžadovat další operační zákroky.


Následná péče:
Vzhledem k charakteru výkonu (poševní přístup) je nutné dodržovat režim k zabránění komplikací - rozvoji krvácení či infekce. Zvýšená hygiena (časté sprchování, ne koupele) vyvarování se zvýšené fyzické námahy a pohlavního styku je třeba po dobu 6 týdnů. Za 2 týdny po výkonu je nutná kontrola u gynekologa. Obnovení menstruace lze očekávat za 4 - 6 týdnů po výkonu. Dále je vhodné zavedení účinné antikoncepce k zabránění dalšího nežádoucího těhotenství.


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist