GYN

Operace

Laparoskopické operace

Název laparoskopie lze přeložit jako "pohled do dutiny břišní".

Definice:
Je metoda mimimální invazivní chirurgie, kdy je přístup do dutiny břišní zajištěn pomocí zavedených trokarů (5-12 mm silných "trubiček") do kterých se zavádí optika a operační nástroje. Počet trokarů (počet vpichů) je 1 až 4 dle druhu operace. Optika s kamerou zobrazí operační pole na obrazovce monitoru. Laparoskopie je metodou moderní. Neustále se zdokonaluje technika, operační postupy a stále více nemocí  lze v gynekologii řešit laparoskopicky namísto klasického operačního přístupu, kdy se dutina břišní otevírá řezem.

Důvody (indikace) pro provedení laparoskopie:

široké spektrum chorobných stavů v gynekologii

a) diagnostická laparoskopie 
- odlišení zánětu gynekologických orgánů, či jiného orgánu
- vyšetření příčiny sterility 
- podezření na mimoděložní těhotenství 
- vyšetření bolestí v pánvi z neznámé příčiny 
- podezření na nádor aj. 

b) operační laparoskopie - od nejjednodušších výkonů, např. sterilizace až po odstranění 
celé dělohy s vaječníky a vejcovody 

Provedení:
Operace se provádí v celkovém znecitlivění. Po dezinfekci kůže břišní stěny se provede asi 1,5 cm dlouhý řez v kůži těsně pod pupkem. Tímto přístupem se pak pomocí plnící jehly zavede plyn (kysličník uhličitý) do dutiny břišní. Poté se stejnou cestou zavede trokar síly 10 mm a optika, pomocí které operatér sleduje operační pole na obrazovce. Z jednoho, dvou až tří pomocných asi 0,5 až 1 cm dlouhých kožních řezů v obou podbřišcích se zavádějí operační nástroje. Během operace automatika udržuje stálý tlak plynu v dutině břišní, aby byl zaručena přehlednost a prostor nutný k provedení operace. Laparoskopické nástroje umožňují širokou škálu úkonů - střihání, řezání, stavění krvácení, šití, oplachování, odsávání, použití laseru a další. Po skončení výkonu se trokary ze stěny břišní vytáhnou a plyn je opět vypuštěn. Kožní řezy se šijí několika stehy.

 
Výhody:
- kosmetický efekt - vpichy se rychle hojí a nezůstávají prakticky žádné jizvy 
- rychlá rekonvalescence - výrazně menší pooperační bolest a dyskomfort
- výrazně redukovaná doba hospitalizace a následné pracovní neschopnosti 

Nevýhody:
- nelze takto operovat všechny pacientky a je nutné přísné zvážení podmínek a možných komplikací této operační metody

Komplikace laparoskopie: 

Některé komplikace je nutné řešit otevřením dutiny břišní řezem a operace pokračuje "klasickým způsobem".

1. nebezpečí perforace a poranění střeva a velké předstěry (omenta)
. pravděpodobnost se zvyšuje po předchozích břišních operacích, tím více, 
pakliže bylo komplikované hojení rány 
2. komplikace při zavádění plynu do dutiny břišní
(tedy insuflace = vpravení plynu CO2 do dutiny břišní) 
. insuflace CO2 do nesprávných tělních prostor 
. možnost plynové embolie (vmetku) 
3. plynová embolie 
. CO2 je bezpečný plyn, rozpustný v tělových tekutinách a  musí být aplikován za daných bezpečnostních podmínek 
4. krvácení 
. může nastat z pomocných vpichů v podbřišku
5. poranění břišních orgánů (ostré, tepelné) 
. je zabezpečeno speciálním ochranným systémem - konstrukcí používaných nástrojů 
6. změny ve vnitřním prostředí 
. možné zvýšení obsahu CO2 v krvi, ev. snížení obsahu O2 (kyslíku) je 
monitorováno během operace průběžně 

Pooperační průběh:
 Obvykle se pacientka večer v den operace posadí,  postaví nebo plně mobilizuje. Závisí na délce i rozsahu operace a zdravotním stavu pacientky. Vhodná je dechová gymnastika i jednoduché cviky končetin. Práce střev je obnovena podstatně dříve než po klasické operaci. První, druhý nebo třetí pooperační den (dle rozsahu operace a stavu pacienta) je možné propuštění do domácí péče. Pracovní neschopnost trvá cca 1 - 2 týdny.


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist