GYN

Prekoncepce

Výživa - stav výživy


Těhotenství změní normální fysiologii ženy a mění se také potřeby výživy během těhotenství. U většiny látek je spotřeba zvýšena. Co se týče vitaminů a minerálů je nárůst mnohem vyšší  než zvýšení nároků na energetický přísun. Energetická spotřeba stoupá asi jen o 300 kcal, zatímco potřeba některých vitaminů a minerálů se zvyšuje až o 100%. Proto by žena během  těhotenství měla uvažovat o složení stravy tak, aby získala potřebné množství vitaminů a minerálů a zabránila nadměrnému váhovému přírůstku. To jí mohou usnadnit multivitaminové  preparáty, které zajišťují dostatečný přívod minerálů a živin bez ohledu na množství a druh výživy. Prokázalo se, že zvýšení hmotnostního přírůstku v těhotenství má přímý vliv na  snížení výskytu porodů plodů s nízkou hmotností i na prospívání novorozenců a dětí. Zlepšená mateřská výživa je výhodná jak pro matku, tak pro plod. Snižuje výskyt předčasných porodů a  zvyšuje průměrnou porodní hmotnost a podporuje kojení. Kvalita a kvantita výživy ovlivňuje průběh těhotenství.

Součástí prekoncepční péče by měla být porada o vhodné prekoncepční dietě: vedle optimalizace hmotnosti doporučení konzumace jídel bohatých na foláty nebo přímo suplementace syntetickou kyselinou listovou či multivitaminem specielně určeným k prekoncepční  suplementaci. 

K dalším ovlivnitelným těhotenským nutričním patologiím patří anémie z nedostatku železa.  Nadužívání vitaminu A nebo vitaminu D by zase naopak mohlo vést ke snížení fertility či  přímo ohrozit plod. Ženy se domnívají, že tzv. přírodní látky jsou zcela bezpečné pro ně i  pro plod. Jak známo léky se sice dnes většinou připravují synteticky-uměle, ale jejich původ je povětšině v rostlinné říši. Proto užívání různých „bylinných přípravků“ je u žen, které 
plánují těhotenství, nutné prodiskutovat – tyto přírodní látky mohou být biologicky velmi  aktivní.


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist