GYN

Prekoncepce


O těhotenství, o kvalitě vývoje plodu a průběhu těhotenství se rozhoduje dávno před tím, než žena přijde do jiného stavu. V České republice jsme za posledních 30 let dosáhli vynikajících výsledků perinatální péče a nyní se hledají cesty, jak postupovat v tomto trendu do budoucnosti. Je jen otázkou času, kdy se bude hovořit o perikoncepční péči, která bude zahrnovat péči prekoncepční (před – otěhotněním) a postkoncepční péči v I. trimestru těhotenství (první tři měsíce). Obě období spolu nedělitelně souvisí a ovlivňují vývoj zárodku a kvalitu těhotenství jako takového. „Pre-koncepční“ péče by měla začít „před-těhotenstvím“. To je však úkol, který vyžaduje spolupráci jak gynekologa, tak ženy, která plánuje těhotenství. Velmi důležitá je na prekoncepčním vyšetření i skutečnost, že umožňuje naplánovat vyšetření těhotné v I. trimestru těhotenství. Jinak hrozí, že se žena dostaví k prenatální péči pozdě, v době, kdy je například na ultrazvukový a biochemický screening vrozených vad v I. trimestru pozdě.


Faktory, které ovlivňují výsledek početí, lze rozdělit do dvou velkých skupin: změnitelné a nezměnitelné. Změnit lze stav výživy, způsob zaměstnání, životní prostředí a styl, očkování, trvalou léčbu a momentální zdravotní stav. Nezměnitelné jsou věk matky, genetická, reprodukční a osobní anamnéza. Nezměnitelné faktory však mohou vést k opatřením, které mohou mít pozitivní vliv na vývoj plodu a výsledek těhotenství. Zbytečným problémem je např. zanedbaná léze čípku děložního vyžadující chirurgické řešení v těhotenství. Často již v období před koncepcí můžeme zjistit přítomnost zdravotně vysoce rizi­kového prostředí (např. s vysokým rizikem rozvoje virového infekčního onemocnění- učitelky) nebo škodlivých životních návyků (kouření, alkohol).


Těhotenství změní normální fysiologii ženy a mění se také potřeby výživy během těhotenství. U většiny látek je spotřeba zvýšena. Co se týče vitaminů a minerálů je nárůst mnohem vyšší než zvýšení nároků na energetický přísun. Energetická spotřeba stoupá asi jen o 300 kcal, zatímco potřeba některých vitaminů a minerálů se zvyšuje až o 100%. Proto by žena během těhotenství měla uvažovat o složení stravy tak, aby získala potřebné množství vitaminů a minerálů a zabránila nadměrnému váhovému přírůstku. To jí mohou usnadnit multivitaminové reparáty, které zajišťují dostatečný přívod minerálů a živin bez ohledu na množství a druh výživy. Calibrum® babyplan je prvním přípravkem tohoto druhu na českém trhu, který splňuje požadavky genetiků a gynekologů-porodníků na doplnění kyseliny listové a vitaminu E, vitaminu C či minerálních látek jódu a železa. Dodává mateřskému organismu veškeré látky potřebné při zvýšené zátěži, kterou těhotenství představuje, s ohledem na maximální bezpečnost maminky i dítěte. Pro těhotné ve 2. a 3. třetině těhotenství a pro kojící matky je určen přípravek Calibrum® mami. V současnosti lze považovat za prokázané, že dobrá výživa matky snižuje výskyt předčasného porodu a zvyšuje průměrnou porodní hmotnost a podporuje kojení. Kvalita a kvantita výživy ovlivňuje průběh těhotenství.


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist