GYN

Prekoncepce \ Výživa - stav výživy

Kyselina listová

Je prokázáno, že prekoncepční užívání kyseliny listové snižuje výskyt defektů neurální trubice (rozštěpy páteře) a rozštěpů rtu o 25-75%. Lidé nemohou tvořit kyselinu listovou, nezbytnou pro syntézu nukleových kyselin a jsou závislí na jejím přísunu potravou. Studie zároveň prokázaly vztah mezi nedostatkem kyseliny listové a jinými vrozenými vadami plodu, včetně srdečních vad, vad končetin, močového ústrojí, rozštěpů rtu nebo patra a vznikem některých syndromů s poruchou chromosomů. Nedostatek kyseliny listové je navíc doprovázen vyšším počtem předčasných porodů plodů s nízkou porodní váhou, opakovanými spontánními potraty, srdečně-cévními a cévně-mozkovými chorobami, některými typy nádorů a také Alzheimerovou chorobou. K účinné prevenci defektů neurální trubice plodu je zapotřebí, aby žena konzumovala 400 µg folátů denně a tato suplementace by měla být zahájena nejméně měsíc před koncepcí. Účinnou prevenci u žen s anamnézou předchozího těhotenství s takto postiženým plodem představuje konzumace 4 mg kyseliny listové denně se započetím tři měsíce před otěhotněním. Běžně předepisované vitaminy pro těhotné obsahují pouze 800 až 1 000 µg kyseliny listové. Je proto vhodné, aby těhotné byla doporučena buď alespoň dostatečná dávka kyseliny listové nebo ještě lépe přímo prekoncepčně „vyladěný“ multivitaminový preparát (např. Calibrum babyplan). Prekoncepčně „vyladěný“ preparát má navíc tu výhodu, že poskytuje vedle kyseliny listové ještě další vitaminy (E a C), ale i jód a železo. Výskyt defektů neurální trubice by bylo možné redukovat, pokud by všechny ženy, které plánují těhotenství, užívaly specielní prekoncepční multivitamin nebo kyselinu listovou každý den.

Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist