GYN

Klimaktérium

Hormonální léčba


Hormonální substituční léčba - HST (angl. hormon replacement therapy - HRT) znamená podávání ženských pohlavních hormonů pacientce v období, kdy klesá nebo zcela vymizela jejich přirozená tvorba

Léčebné režimy:

  1. cyklický - podávání estrogenu 3 týdny s týdenní přestávkou ( vhodné pro ženy v časné postmenopauze )
  2. sekvenční - nepřetržitá aplikace estrogenu s přidáním progestinu po dobu 10-14 dnů ve druhé fázi léčebného cyklu (vhodné pro ženy v perimenopauze a pro ty, které chtějí mít krvácení menstruačního charakteru)
  3. kontinuální - denní aplikace estrogenu a progestinu bez přestávky u žen s dělohou, samotného estrogenu u žen bez dělohy (výjimka - pouze po hysterektomii pro endometriózu, tam je doporučována 2 roky komplexní HST s progestinem)

 

Hlavní důvody (indikace) nasazení hormonální substituční léčby:
- klimakterický syndrom - odstranění subjektivních potíží žen
- estrogen deficitní syndrom - osteoporóza, onemocnění srdečně cévního aparátu, ...
- další indikace:
        prevence a léčba Alzheimerovy nemoci
        prevence a léčba Parkinsonovy nemoci   
        prevence senilní makulární degenerace a stařecké slepoty
        stařecké vypadávání zubů a orální zdraví
        prevence karcinomu tlustého střeva - při střevní polypóze a rodinné zátěži


Kdy hornomální substituční léčbu nelze nasadit (kontraindikace):
- neléčený karcinom prsu
- neléčený karcinom endometria
- hluboká žilní trombóza
- těžké poškození jater

Důvody k okamžitému vysazení HST:
- bolesti hlavy charakteru migrény
- náhlé poruchy zraku a sluchu
- příznaky zánětu žil či embolie
- svědění (jako příznak jaterního onemocnění)
- žloutenka
- výrazný vzestup krevního tlaku
- zvýšená frekvence epileptických záchvatů
- těhotenství

Nežádoucí účinky:
- napětí v prsou, nevolnost, žaludeční obtíže, otoky dolních končetin, zvýšení tělesné hmotnosti

Výhody užívání preparátů HST:
- odstranění klimakterických obtíží
- snížení rizika zlomenin (při dlouhodobé užívání působí preparáty HST proti úbytku kostní hmoty - osteoporóze 
- snižuje úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění (ischemickou chorobu srdeční a mozkovou mrtvici) o 50%
- prodloužení věku ženy 
- kvalitní a plnohodnotný život i po menopauze

Rizika užívání HST:
- nejsledovanější a nejvíce diskutovaný je vztah HST ke vzniku nádorového onemocnění prsu, t.č. lze říci, že užívání HST do 5 let nevede ke zvýšení rizika vzniku nádoru prsu


Vyšetření nutná před zahájením HST:
- rodinná a osobní anamnéza, poučení pacientky o HST
- gynekologické vyšetření včetně cytologie
- tělesná váha, krevní tlak
- laboratorní vyšetření: jaterní testy, cholesterol, lipidy, glykémie
- sonografie endometria (ultrazvukové vyšetření sliznice děložní - poševní sondou)
- mamografie (rentgenový snímek prsů)
- u rizikových pacientek i kostní densitometrie (zjistí stupeň úbytku kostní hmoty)


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist