GYN

Antikoncepce

Hormonální antikoncepce


Kombinované preparáty perorální antikoncepce - tablety obsahující po celou dobu užívání oba ženské hormony - estrogen i gestagen.

 • Monofázický (jednofázový) preparát - všechny tabletky obsahují stejnou dávku hormonů.
 • Bifazický (dvoufázový) preparát - se skládá z tablet dvojího druhu, s různými dávkami hormonů
 • Trifazický (třífázový) preparát - troje tabletky s různými dávkami hormonů se snaží napodobit přirozené kolísání hladin hormonů v normálním menstruačním cyklu
 • Sekvenční preparát perorální antikoncepce - tablety v první části užívání obsahují jen estrogeny, v další estrogen i gestagen. V České Republice nejsou registrovány.

Následující rozdělení preparátů kombinované hormonální antikoncepce vychází z dávek estrogenu (ethinylestradiolu) a generace gestagenů.

Progestinová antikoncepce - preparát obsahuje pouze gestagen. K blokádě zrání vajíčka a utlumení ovulace dochází jen asi u 60% žen. Antikoncepce je především zajištěna změnou charakteru děložní sliznice, hustoty hlenu v děložním hrdle a zpomalením transportu vajíčka vejcovodem. Existuje ve formě tablet, injekcí, implantátů (tyčinek zaváděných pod kůži) a nejnověji existuje i nitroděložní tělísko, které uvolňuje gestagen.

 • tablety - užívají se bez přerušení (tzn. 28 tablet v cyklu), jsou určeny pro ženy kojící a ty, které netolerují estrogenní složku kombinovaných preparátů
 • injekce - aplikují se do svalu a působí 3 měsíce, nehrozí zde riziko chyby v užívání tablet, ale vynechání menstruace nebo naopak slabé nepravidelné krvácení je častější
 • implantáty - jsou ve formě tyčinek, které se zavádějí pod kůži, hormon uvolňují 5 let a poté musí být z podkoží vytaženy
 • nitroděložní tělísko - dnes existuje typ tělíska, které uvolňuje hormon, a tak se zde kombinuje účinek gestagenu a nitroděložního tělíska

 

 

Co tablety obsahují a jak se jednotlivé preparáty liší.

Všechny dnes užívané hormonální preparáty (vyjma čistě progestinové antikoncepce) obsahují ethinylestradiol, a to v dávce 0,2 až 0,5 ug. Vzhledem k jistým nežádoucím účinkům estrogenů je snaha u rizikových pacientek podávat nižší dávku ethinylestradiolu. Nejnovější preparáty tedy obsahují 0,2 ug této látky (Mercilon, Harmonet, Logest, Gynera, Loette 21, Novynette). Antikoncepční preparáty se tak liší jednak dávkou estrogenu ("silou" preparátu) a zejména použitým gestagenem. 
Podle chemické struktury,  vlastností a doby, kdy byly vyvinuty se rozlišují tři generace gestagenů. Nejdéle používané (tj. gestageny první generace) jsou norethisteron a lynestrenol obsažené v preparátech Non-Ovlon, Trinovum, Restovar, Yermonil a Exluton (Exluton je čistě progestinový preparát). Standardním gestagenem (2. generace) je levonorgestrel, obsažený v nejširší škále pilulek (Anteovin, Gravistat, Loette 21, Microgynon, Minisiston, Stediril, Trinordiol, Triquilar, Tri-Regol, Trisiston). Mezi nejnovější tzv. gestageny třetí generace patří norgestimát (Cilest, Pramino), desogestrel (Marvelon, Mercilon, Novynette, Regulon, Vilonet) a gestoden (Femoden, Gynera, Harmonet, Logest, Milvane, Minulet, Tri-Minulet).
Preparáty s nízkou dávkou estrogenu (0,2 ug) a s gestageny třetí generace patří k nejnovějším a zároveň i nejdražším preparátům. Rozhodně by je měla užívat pacientka s nějakým rizikem užívání hormonální antikoncepce, např. žena po 35. roce věku, kuřačka apod. 

Výběr vhodného preparátu

 • obvykle je preparát první volby ze skupiny s nízkým dávkováním estrogenu
 • u žen starších 35 let se volí preparáty s nízkým nebo  velmi nízkým dávkováním estrogenu a minimální androgenní aktivitou gestagenu
 • horní věková hranice pro užívání HAK není stanovena a je možné v období přechodu vyšetřit hladinu FSH a  dle toho nahradit preparát hormonální antikoncepce přípravkem hormonální substituční léčby
 • u žen velmi mladých lze hormonální antikoncepci předepsat pokud žijí sexuálním životem
 • kouření je při užívání kombinované hormonální antikoncepce nevhodné a její podání ženám, které kouří více jak 15 cigaret denně  a jsou starší 35 let je spojeno se zvýšeným rizikem komplikací
 • u žen, které mají subjektivní obtíže v týdnu, kdy se tabletky vynechávají se volí preparáty jednofázové užívané v delších cyklech
 • u žen, které užívají léky, které zvyšují aktivitu jaterních enzymů (např. některá antiepileptika),volíme preparáty s vysokým dávkováním estrogenu
 • u žen s krvácením z průniku vyčkáme 3 měsíce na spontánní úpravu, teprve potom po vyloučení dalších příčin krvácení se volí preparát s vyšší dávkou estrogenu
 • u žen s akné se volí přípravky s registrovanou indikací pro tuto diagnózu
 • u žen s výskytem cysty vaječníku v anamnéze se volí jednofázové preparáty

Vyšetření nutná před nasazením hormonální antikoncepce

 • anamnéza zaměřěná na zjištění rizikových stavů, u kterých se hormonální antikoncepce nesmí podávat
 • gynekologická prohlídka s vyšetřením kolposkopie a cytologie 
 • změření krevního tlaku
 • laboratorní vyšetření tzv. jaterních testů pouze u žen se zátěží v anamnéze
 • vyšetření geneticky podmíněných poruch zvýšené srážlivosti krve  u žen s vysokým rizikem žilní trombózy, které přesto naléhavě žádají předpis hormonální antikoncepce

 

Kdy je užívání hormonální antikoncepce omezeno.

Absolutní kontraindikace podávání hormonální antikoncepce (HAK), tj. stavy, kdy nesmí být HAK ženě předepsána:

 • nádory, jejichž růst je podporován ženskými pohlavními hormony, a to i po vyléčení  choroby (rakovina prsu, rakovina děložní sliznice, některé typy rakoviny vaječníků)  
 • probíhající nebo prodělaná hluboká žilní trombóza či tromboembolie, vrozené choroby se zvýšenou srážlivostí krve a zvýšeným rizikem vzniku trombóz 
 • akutní (právě probíhající) nemoci jater a chronická (trvalá) onemocnění jater, které snižují jejich funkci (žloutenky, jaterní cirhóza...)   
 • neléčená nebo nekorigovatelná hypertenze (vysoký krevní tlak)  
 • primární plicní hypertenze

Relativně kontraindikována je HAK tehdy, je-li její užívání spojeno se zvýšením rizika komplikací. Užívání HAK není zcela vhodné, ale je přijatelnější než nežádoucí gravidita. Po domluvě s pacientkou na její žádost lékař předepisuje HAK s vědomím, že je tato pacientka více ohrožena určitými komplikacemi, než jiná, a je proto nutno ji pečlivěji kontrolovat.

 • plánovaná operace - před každou plánovanou operací je nutno vysadit HAK na dobu cca 6ti týdnů. Není-li tato doba dodržena, musí být žena během zákroku zajištěna léky, které snižují riziko žilních trombóz.
 • zvýšené riziko žilní trombózy např. u vysoce obézních lidí.
 • závažné poruchy metabolismu (zpracování) tuků
 • onemocnění jater, které nejsou absolutní kontraindikací.
 • komplikovaná cukrovka
 • určité formy migrény
 • závažný prolaps dvojcípé srdeční chlopně
 • kouření více než 15 cigaret denně u ženy ve věku nad 35 let

 

Příznivé účinky hormonální antikoncepce.
Antikoncepce má kromě své antikoncepční funkce i řadu jiných účinků, pomáhá předcházet či dokonce léčit některá onemocnění. Preventivně působí proti některým typům nádorů vaječníku, rakovině děložní sliznice, osteoporose, některým nezhoubným onemocněním prsu, funkčním cystám vaječníků, pánevnímu zánětu aj. Léčebně se HAK využívá při bolestivé, silné a časté menstruaci, u chorob se zvýšeným množstvím mužských pohlavních hormonů v těle ženy, k léčbě endometriosy, syndromu polycystických ovarií, v léčbě akné aj.

Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce.
U některých uživatelek HAK jsou popisovány v různé míře a různé četnosti určité nežádoucí účinky, mnohdy spojené jen s některým preparátem, který naopak jiné pacientce zcela vyhovuje. Po konzultaci s lékařem lze téměř vždy nalézt pacientce preparát, jehož užívání nebude spojeno s žádným negativním působením. Řada nežádoucích účinků se objevuje pouze na začátku užívání HAK, po delší či kratší době mizí. Doporučuje se proto užívat nový preparát alespoň tři měsíce, teprve poté "zkoušet" jiný.
K nejčastějším nebo nejzávažnějším nežádoucím účinkům patří napětí v prsou, depresivní změny nálady, poruchy libida, bolesti hlavy, chloasma (pigmentové skvrny v obličeji), slabá nebo žádná menstruace, poruchy krevní srážlivosti, tromboembolické příhody, vzestup krevního tlaku, poruchy funkce jater, tumory jater, cholestatická žloutenka, alergické kožní reakce. Poměrně často se vyskytuje také špinění či tzv. krvácení z průniku. Méně časté jsou pocity na zvracení, změna tělesné hmotnosti, změna v metabolismu (zpracování) tuků, únava, závratě, padání vlasů, svědění, kožní projevy. Možná je i horší snášenlivost kontaktních čoček.


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist