GYN

Neplodnost

Centra asistované reprodukce

Brno

Centrum asistované reprodukce CAR 01
Gyn.por. klinika MU
Obilní trh 11, 602 00 Brno
tel.: 542 522 266, 253, 293
www.ivfbrno.cz

Sanatorium HELIOS, s.r.o.
Štefánikova 12, 602 00 Brno
tel.: 549 523 211
www.sanatoriumhelios.cz

UNICA, spol. s r.o.
Barvičova 53, 602 00 Brno
tel.: 543 217 777
www.unica.cz

REPROMEDA s.r.o.
Viniční 235, 615 00 Brno
tel.: 548 132 350-1
www.repromeda.cz

LAUREA s.r.o.
Bulharská 29, 612 00 Brno
tel.: 549 249 116
www.ivf.cz

 

České Budějovice

Sanatorium ART spol. s r.o.
Mánesova 24/3, 370 01 České Budějovice
tel.: 386 358 295
www.sanatoriumart.cz

Hradec Králové

SANUS, spol. s r.o.
Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 757 111

Detašované pracoviště SANUS Pardubice
www.sanus.cz 


Olomouc

FERTIMED, s.r.o.
Boleslavova 2, 772 00 Olomouc
tel.: 585 224 128
www.fertimed.cz

Centrum asistované reprodukce
Por.-gyn. klinika FN
I.P.Pavlova 6, 775 26 Olomouc
tel.: 585 854 127
www.ivf.upol.cz 

Ostrava

Gyncentrum Ostrava, s.r.o.
Dr. Šmerala 27, 702 00 Ostrava
tel.: 596 118 201
www.gyncentrumostrava.cz 


Plzeň

Centrum asistované reprodukce
Gyn. -por. Klinika FN
Čapkovo nám. 1, 30 708 Plzeň
tel.: 377 617 241
www.fertilizace.cz 

NATALART s.r.o.
Alej Svobody 29, 323 00 Plzeň
tel.: 377 521 164
www.natalart.cz 


Praha

Centrum asistované reprodukce
Gyn. por. klinika 1 LF UK
Apolinářská 18, 120 00 Praha 2
tel.: 224 923 484

Centrum asistované reprodukce
Gyn. por. Klinika 2 LF UK
V úvalu 84, 150 18 Praha 5
tel.: 224 434 215

Centrum reprodukční medicíny GEST, s.r.o.
Nad Buďánkami II/24, 150 00 Praha 5
tel.: 257 212 516
www.gest.cz

ISCARE IVF a.s.
Hloubětínská 3/13, 198 00 Praha 9
tel.: 266 610 975
www.iscare.cz

Sanatorium PRONATAL, s.r.o.
Na dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4
tel.: 261 711 606
www.pronatal.cz


Zlín

Centrum reprodukční medicíny Zlín
Nemocnice U lomu 5, 760 01 Zlín
tel.: 577 524 421, 605 464 119
www.crmzlin.cz


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist