GYN

Operace \ Operace dělohy

LAVH

Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie - LAVH

Definice:
Jde o odstranění dělohy (s a nebo bez vaječníků), které je provedeno kombinovaným přístupem. Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie patří k nejmodernějším operačním postupům v gynekologii. Kombinuje se zde laparoskopie a vaginální operace. První část operace - uvolnění dělohy ze svých závěsů, popř. odstranění děložních přívěsků (vejcovodů a vaječníků) - je provedena laparoskopickým přístupem. Druhá část - podvázání děložních cév a vyjmutí dělohy - je poté provedena vaginálně (pochvou), obdobně jako při vaginální hysterektomii. 

Princip laparoskopie:
Název laparoskopie lze přeložit jako "pohled do dutiny břišní". Tento pohled je umožněn nafouknutím dutiny břišní plynem (CO2), aby se oddálila stěna břišní od orgánů a zavedením optiky do takto zvětšeného prostoru. Optika se zavádí většinou v místě pupeční jizvy a nástroje z pomocných vpichů v obou podbřišcích.

Důvody (indikace) k provedení:
V indikacích k LAVH se prolínají indikace ke klasické abdominální hysterektomii s indikacemi k hysterectomii vaginální. Limitující je do jisté míry velikost dělohy, enormní obesita znemožňující laparoskopii a přidružená onemocnění, která brání celkové narkóze při laparoskopii. Klasická abdominální hysterektomie je tak pomalu vytlačována LAVH, vyjma onkologických indikací (tj. je-li důvodem k odstranění dělohy zhoubný nádor). 

 • děložní myomy (tj. uzly z děložní svaloviny, které mohou způsobovat silné, nepravidelné krvácení nereagující na léčbu)
 • onemocnění endometria (děložní sliznice) jako polypy, prekancerosy (= přednádorové změny) a počáteční stádia rakoviny
 • změny na děložním čípku (tzv. dysplasie) a počáteční stádia rakoviny děložního čípku (prekancerosy a CA in situ nádory)
 • krvácení z dělohy nereagující na hormonální léčbu
 • endometrióza
 • poranění dělohy
 • sestup, částečný či úplný výhřez čípku či dělohy, zvláště, očekává-li operatér srůsty v oblasti malé pánve, nebo má-li být součástí operace odstranění děložních přívěsků (= adnexektomie)

Provedení operace:

I. laparoskopická fáze

 1. zavedení insuflační jehly (tj. jehly, kterou proudí do dutiny břišní vzduch pod tlakem) v místě pupeční jizvy
 2. zavedení pneumoperitonea (pneumoperitoneum je stav, kdy je v dutině břišní vzduch, který oddaluje stěnu břišní od nitrobřišních orgánů a umožňuje tak přístup k nim)
 3. zavedení trokaru (trubičky) s optikou jež zprostředkovává pohled do dutiny břišní 
 4. zavedení operačních nástrojů z vpichů v obou podbřišcích (již pod optickou kontrolou)
 5. operace na děložních přívěscích - vejcovodech a vaječnících - pokud je součástí operace
 6. uvolnění dělohy od okolních tkání, tzn. od děložního fundu směrem dolů k děložnímu hrdlu oddělujeme dělohu od vazů, které ji udržují ve své poloze v pánvi, od močového měchýře a od cév, které ji zásobují krví.

II. vaginální fáze

 1. otevření dutiny břišní po protětí poševní stěny v místě úponu pochvy na děložní hrdlo
 2. uvolnění dělohy od vazů a podvázání cév, které ještě nebyly přerušeny v laparoskopické fázi
 3. vyjmutí dělohy pochvou
 4. uzavření dutiny břišní
 5. uzavření pochvy a její závěs na pánevní vazy  

III. po skončení vaginální fáze se ještě laparoskopicky zkontroluje stav v dutině břišní (jizva "zevnitř") hlavně z  důvodu krvácení, poté se vytahují laparoskopické nástroje a sešijí se drobné kožní řezy v pupku a podbřišcích

Pooperační průběh a následná péče:

 • vzhledem k tomu, že část operace je provedena vaginální cestou, je třeba po dobu minimálně čtyř týdnů dodržovat zvýšenou hygienu, často se sprchovat, nekoupat se ve stojaté vodě (tj. ve vaně, v bazénu apod.), a to jako prevence zánětu
 • ze stejného důvodu je nutno se vyvarovat asi 2 - 3 měsíce zvedání těžších břemen, aby se vytvořila pevná jizva a pacientku neobtěžoval v pozdější době sestup pochvy
 • pohlavní styk je možno obnovit asi po 4 - 6 týdnech
 • v případě současného odstranění vaječníků je vhodná hormonální substituce (náhrada ve formě náplastí či tablet)
 • ke kontrole se dostavuje za 2 - 3 týdnů po operaci, obvykle již ke svému obvodnímu gynekologovi, který zváží další postup (např. je-li vhodná lázeňská léčba, hormonální substituce aj.)
 • pracovní neschopnost ukončujeme (dle stavu pacientky a charakteru její práce) cca po dvou až třech týdnech

Komplikace:

 • při zavádění prvního vpichu je nebezpečí poranění střeva a velké předstěry jehož pravděpodobnost se zvyšuje po předchozích břišních operacích, tím více bylo-li hojení rány komplikované

 • komplikace při zavádění plynu do dutiny břišní,  možnost plynové embolie (vmetku) 

 • krvácení  

 • poranění břišních orgánů (ostré, tepelné)  je zabezpečeno speciální konstrukcí používaných nástrojů 

 • změny ve vnitřním prostředí (možné zvýšení obsahu kysličníku uhličitého v krvi, snížení obsahu kyslíku) 

* závažnější komplikace je nutné řešit otevřením dutiny břišní řezem v podbřišku a operace pokračuje "klasickým způsobem".

Výhody LAVH:

 • menší pooperační bolest (menší spotřeba analgetik)
 • časnější mobilizace (vstávání z lůžka), a z toho vyplývající snížené riziko žilních komplikací v pooperačním období
 • časnější obnova funkce střev, tj. možnost přijímat normální stravu
 • výrazně zkrácená doba hospitalizace, časnější návrat domů
 • kratší doba pracovní neschopnosti (zkrácení cca o 50 %)
 • kosmetický efekt (menší jizvy - jizvy jsou jen malé, čárkovité v místě pupku a v obou podbřišcích), hlavní jizva je skryta v pochvě

Nevýhody LAVH:

 • výrazně dražší přístrojová a nástrojová technika
 • možnost poranění břišních orgánů při zavádění prvního vpichu (naslepo)
 • obtíže z operační polohy hlavou šikmo dolů (např. staří lidé mohou mít sníženou plicní výkonnost - anestesiolog výkon nepovolí)
 • vyšší riziko trombos a tromboembolií v průběhu operace a bezprostředně po ní v důsledku operování při zvýšeném nitrobřišním tlaku

Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist