GYN

Antikoncepce

Sterilizace

Tato metoda antikoncepce spočívá v chirurgickém přerušení vejcovodů, pročež pak nemůže dojít k setkání vajíčka a spermií. Jedná se o operační zákrok, který se dnes většinou provádí laparoskopickou metodou. Tento zákrok nezpůsobuje změny organismu, které by žena vnímala. To znamená, že nezpůsobuje žádné změny např. hormonálních hladin. Přerušení vejcovodů je však prakticky nevratné a možnost otěhotnění je pak pouze metodou umělého oplodnění. Proto je tato metoda vyhrazena spíše starším ženám, které již svoji fertilní funkci splnily. Provádění sterilizace upravuje zákon a žádosti o sterilizace schvaluje sterilizační komise.


Provedení (laparoskopická metoda): 
Operace se provádí v celkovém znecitlivění. Po dezinfekci kůže břišní stěny se provede asi 1,5 cm dlouhý řez v kůži těsně pod pupkem. Tímto přístupem se pak pomocí plnící jehly zavede plyn (kysličník uhličitý) do dutiny břišní. Poté se stejnou cestou zavádí optika, pomocí které operatér sleduje operační pole na obrazovce. Z jednoho až dvou pomocných, asi 1 cm dlouhých kožních řezů v obou podbřišcích se zavádějí operační nástroje, pomocí kterých se přerušuje průchodnost vejcovodů na obou stranách. Po vytažení nástrojů je z dutiny břišní uvolněn plyn a kožní řezy jsou sešity stehy. 

Komplikace: 
Jsou ve většině případů nezávažné a ovlivňují spíše průběh, nikoli výsledek výkonu. 
Patří mezi ně : nemožnost provést výkon laparoskopickou metodou a nutnost otevření dutiny břišní řezem, krevní výron v oblasti vpichu, únik plynu do podkoží, infekce v ráně, výjimečně pak i poranění žaludku, střeva, močových cest, dělohy, vejcovodu, vaječníku, velkých cév, krvácení, plynová embolie, nitrobřišní infekce a komplikace anesteziologické. 

Pooperační průběh: 
Ve většině případů je dobře tolerován. Pacientka je mobilní v den operace a může přijímat i lehčí stravu. Při nekomplikovaném průběhu je možné pacientku druhý den po výkonu propustit do domácího ošetřování. Pracovní neschopnost trvá asi týden. Efekt operace je okamžitý.


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist