GYN

Klimaktérium \ Klimakterické obtíže

Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchou mikrostruktury kostní tkáně, které vedou k větší náchylnosti kostí ke zlomeninám. Úbytek kostní hmoty vzniká v důsledku převahy odbourávání kostní hmoty nad novotvorbou.Následky osteoporózy:
- zlomenina krčku stehenní kosti - nejzávažnější zlomenina s 10 % úmrtností na komplikace (zápal plic, zánět žil s embolií, infekce močových cest, stresový vřed žaludku,... ) je převážně léčená operací ,ale je u dvou třetin nemocných spojená se ztrátou soběstačnosti a dlouhodobou (nebo i trvalou) ústavní léčbou
- zlomenina předloktí (tzv. Collesova zlomenina) je velice častým typem zlomeniny a postihuje 20 až 40% žen mezi 50. a 65. rokem věku, většinou nezanechává trvalé následky
- zlomeniny obratlových těl (tzv. kompresivní) při kterých dochází ke snižování výšky obratlových těl se projevují bolestmi zad, zvýrazněním prohnutí (až deformací) hrudní páteře a snížením tělesné výšky

Vyšetřovací postup:
- anamnéza a stanovení rizikových faktorů
riziko znamená výskyt osteoporózy u matky, poruchy menstruačního cyklu, menopauza u žen bez hormonální léčby, nízký příjem vápníku v potravě, užívání některých léků (kortikoidy, heparin, antiepileptika, cytostatika), chronické onemocnění (kloubů, jater, střev, ledvin a žláz s vnitřní sekrecí), sedavý způsob života s nedostatkem pohybu, toxické vlivy (kouření, alkohol, těžké kovy, černá káva)
- klinické vyšetření
slouží hlavně k odhalení projevů onemocnění, které až druhotně způsobují osteoporózu (
- laboratorní vyšetření
včetně základní biochemických a hematologických vyšetření se vyšetřují tzv. markery kostní remodelace (např. osteokalcin), které informují o stupni odbourávání (resorpce) kostní hmoty a slouží zároveň ke kontrole úspěšnosti léčby
- kostní denzitometrie
měření úbytku kostní hmoty nejlépe pomocí rentgenové absorpciometrie slouží i k monitorování léčby

Léčba osteoporózy
- režimová opatření
správná výživa s dostatečným přívodem vápníku a vitamínu D, přiměřená tělesná aktivita, omezení alkoholu a kouření 
obsah vápníku v potravinách:
preparáty sloužící k doplnění vápníku:
preparáty vitamínu D:
- HST (hormonální substituční léčba)
léčba zahájená co nejdříve v menopauze, při dodržování všech zásad nasazení a kontroly léčby, vždy na přání pacientky, která je náležitě poučena
- bifosfonáty
účinné léky, které omezují odbourávání kostní hmoty, při léčbě je nutné přesně dodržovat zásady podávání, aby se předešlo nežádoucím účinkům
- kalcitonin
omezuje odbourávání a zvyšuje novotvorbu kosti, kalcitonin je bezpečný lék s minimem nežádoucích účinků, je lékem volby u pacientek, které nemohou užívat HST, při léčbě je nutné současné podávání vápníku

Prevence osteoporózy
primární prevence - dosáhnutí maxima kostní hmoty v dětství a v dospívání a její udržení v dospělosti 
sekundární prevence - spočívá v identifikaci nemocných s rizikem a zabránění dalšímu úbytku kostní hmoty, zahrnuje správnou výživu s dostatkem vápníku, vitamínu D, dostatek pohybu a hormonální substituční léčbu u žen po menopauze 

Cvičení při osteoporóze
- zatěžování kostí stimuluje buňky, které zajišťují novotvorbu kostní hmoty
- kost se zároveň přestavuje tak, aby byla pevnější ve směru působení zátěže ,což výrazně snižuje riziko zlomeniny
- cvičením se uvolňují svalová stažení (spasmy), které vznikají v důsledku bolesti, převážně obratlů v páteři
- posílené svaly vytvářejí lepší oporu zvláště pro obratle, čímž se výrazně sníží bolestivost páteře

zásady cvičení:
2-3 x denně po 2O minutách
nalačno
při teplotě 16-2O stupňů Celsia
opakování cviků zpočátku 3x postupně zvyšovat na 10x
pomalé tahové pohyby 
! ne prudké pohyby a švihová cvičení
vhodné doplňkové sporty: plavání, turistika, jízda na kole;


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist